وبینار ها

همایش ایران

در تعریف ساده می توان تمرینات ABC را به فعالیت هایی که بطور منظم و با شمارش انجام می شود اطلاق گردد و در معنای کاربردی و عملی ABC مخفف 3 کلمه Agility  به معنای چابکی، Balance یعنی تعادل و Cordination به معنی هماهنگی عصبی- عضلانی می باشد یعنی تمریناتی که می توان بطور همزمان(با در صد متفاوت) بر این 3 فاکتور تأثیرگذار باشد.

– همانطور که می دانیم فاکتورهای آمادگی جسمانی مانند قدرت(توان)، سرعت، چابکی، هماهنگی عصبی- عضلانی، تعادل و زمان عکس العمل جزوه فاکتورهای اصلی مربوط به مهارت بر شمرده می شوند و از طرفی یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت می باشد بویژه در ورزشکاران حرفه ای و پیشرفته، انجام دادن تمریناتی به عنوان پیش توانی می باشد یعنی تمریناتی که می تواند از آسیب های احتمالی پیشگیری و جلوگیری کند که یکی از دغدغه های مهم در ورزشکاران حرفه ای دور بودن از آسیب های ورزشی مختلف می با شد که در این زمینه هر رشته ی ورزشی آسیب های خاص مربوط به خود را دارد.

– با توجه به تجربیات عملی و تحقیقات علمی که در این زمینه انجام داده ام به این نتیحه رسیده ام که تمرینات ABC بویژه در بخش ABC ترکیبی در معنای گسترده تر علاوه بر  اینکه می تواند تأثیراتی مفید هر چند کم در قدرت و کیفیت پرش و اثرات بیشتری بر روی سرعت، چابکی، تندی، زمان عکس العمل، هماهنگی عصبی- عضلانی و تعادل در عملکرد حتی در بخش حرکات تکنیکی بگذارد همچنین نقش بسزایی می تواند در پیشگیری از آسیب های مربوط به هر رشته ورزشی را داشته باشد به گونه ای که در قسمت گرم کردن ویژه و حتی در قسمت بدنه اصلی تمرین و نیز بین ستهای تمرینی می توان آنها را انجام داد.

– از آنجایی که مکانیسم آسیب در هر رشته ای در زوایای معین در حرکات خاص آن رشته و صفحات و محورهای اصلی بوجود می آید لذا دقت در طراحی این حرکات نسبت به این مشخصات می تواند بیشتر ورزشکار را در راستای پیش توانی بهره مند سازد.

– لازم به ذکر است که تمرینات ABC تک حرکتی و نسبتاً ساده زیادی وجود دارد که از آن ها بسیار در تمرینات ورزشی بویژه در بخش گرم کردن استفاده می شود مانند زانو بلند، زانو ریز، زانو از پشت، زانو صاف از جلو، اسکیپ کوتاه و بلند(قدرتی)، مچ زدن پا، چرخش لگن در محور هوریزونتال، خم و راست کردن زانو بصورت دورانی، پاشنه زدن به زیر  باسن، (تمامی حرکات بصورت در جا و در حال دویدن قابل اجرا می باشد)، باندینگ، چرخش لگن در حالت دویدن از کنار و از جلو و … .

و تمرینات) ABC ترکیبی  حرکات پیچیده تر می باشد که نیاز به دقت و تمرکز بالا دارند.

– چگونگی طراحی تمرینات ABC ترکیبی:

– در ابتدا بهتر است بدانیم که بیشترین مورد استفاده از این تمرینات مربوط به رشته هایی می باشد که دارای ماهیت توانی و یا توانی-سرعتی و یا رشته هایی که چند حرکت یا تکنیک پیچیده لحظه ای دارند مانند بوکس، ورزش های رزمی، دو و میدانی(قسمت پرش، سرعت و موانع) و همچنین رشته های توانی- استقامتی مانند فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتسال، راگبی و ورزش های راکتی و ضربه زنی مانند بیسبال، تنیس خاکی، بدمینتون و …  دارند.

هر چند در رشته هایی که استقامت جزوه فاکتورهای اصلی آن ها به شمار می آید نیز می توان بصورت ساده تر و تکرارهای طولانی با شدت کمتر مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *